استراکچر تجهیزات

استراکچر تجهیزات

استراکچر(structure) بعه معنای سازه میباشد. در راستای استاندارد سازی مراکز داده- اتاق برق - اتاق کنترل- اتاق کنترل برج مراقبت -اتاق کنترل تولید و هر مکانی که مقرر است از قوانین اجرای استاندارد TIA-942 پیروی کند، میبایست تجهیزات با وزن بالای 200 کیلو گرم بر روی سازه اختصاصی خود قرار بگیرد.

استراکچر تجهیزات چیست؟

استراکچر

انواع استراکچر تجهیزات:

 

 • استراکچر تابلو برق
 • استراکچر میز کنسول کنترل
 • استراکچر دستگاه یو پی اس
 • استراکچر تجهیزات الکترونیک
 • استراکچر تجهیزات ضد زلزله
استراکچر ضدزلزله

استراکچر  ضد زلزله به گونه طراحی و تولید میگردد که امکان اتصال به زمین را دارا باشد.

دارای استحکام در برابر فشار های جانبی-گسترده و نقطه ایی باشد.

پوشش استراکچر :

استراکچر میتواند با آبکاری گرم و یا سرد گالوانیزه
پوشش اپوکسی
ضدزنگ و رنگ
پوشش داده شود.
الیته باید شرایط رطوبت محل نصب را مورد بررسی قرار داد و بر ان اساس پوشش استراکچر را انتخاب کرد.

پوشش استراکچر
پوشش استراکچر

ارتفاع استراکچر :

با توجه به ارتفاع مورد نیاز جهت عبور زیر ساخت ها و تاسیسات مورد نیاز در محل نصب استراکچر تجهیزات ارتفاع آن مشخص میگردد.

در زمان محاسبه ارتفاع استراکچر باید موارد ذیل را در نظر گرفت:

 • ارتفاع تا روی کف کاذب
 • همترازی با دربها و سایر تجهیزات موجود در محل
 • نحوه ی خنک نمودن فضای زیر کف کاذب و استراکچر تجهیزات
ارتفاع استراکچر
ارتفاع استراکچر

 جنس استراکچر :

با توجه به شرایط جغرافیایی و در نظر گرفتن وزن تجهیز،مقاومت مورد نیاز- استحکام سازه نهایی میتوان از موارد ذیل جهت ساخت استراکچر تجهیزات استفاده نمود.

 • پروفیل4*8 آهنی
 • پروفیل 4*6 آهنی
 • لوله و قوطی استیل
 • لوله و قوطی آلومینیومی

همواره باید موارد استقامت -میزات تحمل فشار و رطوبت محیط را در نظر گرفت.

استراکچر طراحی شده میبایست با ابعاد تجهیزات همخوانی کامل را داشته باشد و از ایستایی مناسبی برخوردار باشد.

 و همچنین دارای عرض مناسب باشد.

اشتراک گذاری این مطلب
اکنون سفارش دهید