تماس با ما

با لبخند پاسخگوی شما هستیم

شعبه مرکزی نوآوران کیان ارتباط پایدار:

میدان جمهوری،خ فروغی،حدفاصل کوچه 60 و 62 – ساختمان بهشت – واحد4

تماس با ما
آدرس کارخانه : اصفهان ، خیابان کهندژ ، مجتمع نقش جهان ، کارخانه نوآوران کیان ارتباط پایدار
تماس با ما
تماس مستقیم:09900190083
شعبه مرکزی: 03133361652 و 03133361653
info@ccico.ir

اکنون سفارش دهید