پله کف کاذب

پله کف کاذب

تعریف پله :

وسیله ارتباط بین دو سطح مختلف را پله مینامند.

یکی ازمهمترین قسمت های هر ساختمان پلکان میباشد.

پلکان به کجا گفته میشود؟

پلکان به قسمتی از ساختمان گفته میشود که رابطبین طبقات و اختلاف سطح موجود بین دو قسمت باشد به عبارت دیگر پلکان ساده ترین عامل ارتباط دو اختلاف سطح در هر ساختمان است.

در روزگاران بسایر قدیم انسانها برای ارتباط بین دو اختلاف سطح از رامپ (همان رمپ ) استفاده میکردند و پله در حقیقت فرم تکامل یافته رامپ است . پلکان علاوه بر اینکه دو اختلاف سطح را بهم مرتبط میسازد از نقطه نظرهای بصری و کمک به فضاها و فرم های ساختمانی نیز اهمیت بسیاری دارد.

پله کف کاذب
انواع پله

انواع پله و پلکان :

 • پله ی مستقیم بدون پاگرد
 •  پله ی مستقیم یک طرفه با پاگرد
 •  پلکان مستقیم یک طرفه و استراحتگاه گوش
 •  پلکان مستقیم با دو استراحتگاه گوش
 •  پلکان سه طرفه
 • پلکان دو طرفه با پاگرد
 • پلکان دوطرفه یا رفت و برگشت
 •  پلکان مستقیم با پاگرد و انشعاب دوطرفه
 • پلکان مستقیم که نصف آن چرخشی است
 • پلکان حلزونی با مقطع منحنی  دسته بندی
 •  پلکان حلزونی با نقطه ی دایره ی داخلی و مستطیل خارجی
 •  پلکان حلزونی مقطع دایره بدون پاگرد

و … .

انواع پله های مدرن امروزی:

 • پله نیمه بیضی
 • پله آزاد
 • پله حلزونی

و موارد دیگر … .

 • پله یک دوم در گردش
 • پله پیچ
 • پله دایره
 • پبه معلق
 • پله یک طرفه
 • پله دو طرفه
 • پله ۳ طرفه
 • پله یک چهارم در گردش
رمپ

رامپ یا رمپ

رامپ را میتوان قدیمیترین وسیله ارتباط بین دو اختلاف سطح دانست.

بشر اولیه بدون اینکه خود آگاه باشد رمپ را جهت سعود و نزول به فراز و نشیب ها انتخاب کرده بود و در ساختمان سازی های قدیم به عنوان داربست استفاده میشده است. چنانکه گفته میشود . در ساختن اهرام مصر جهت حمل قطعات سنگ بزرگ استفاده میکردند.

به طور کلی رمپ شیبی است که اختلاف سطح را بهم مربوط میسازد . رامپ نسبت به موارد استفاده از آن با شیب های متفاوت ساخته میشود که حداکثر آن ۱۲% میبیاشد. لیکن در موارد استثنایی که محل رمپ امکان گسترش نداشته باشد میتوان شیب را تا افزایش داد.

 

رمپ کف کاذب

رمپ کف کاذب باید دارای شیب ۱۲% باشد . زیرسازی  مستحکم با تحمل وزن ۳۰۰۰ کیلوگرم را دارا باشد ، پوشش سطح رمپ کف کاذب باید به گونه ای باشد که دارای اصطحکاک مناسبی باشد .

جهت پوشش رمپ کف کاذب میتوان از پنل کف کاذب اجرا شده استفاده کرد و یا میتوان بوسیله ورق های فولادی آج دار سطح رمپ را پوشانید .

در اتاق سرور اولویت با اجرای پله است یا رمپ؟

پله کف کاذب : با توجه به اینکه در اتاق سرور و دیتاسنتر ها از کف کاذب جهت ایجاد اختلاف سطح استفاده میکنیم، برای ایجاد ارتباط بین سطح ایجاد شده از پله استفاده میکنیم .

پله کف کاذب میتواند به صورت های مختلف باشد مانند پله از جنس کف کاذب و پله از جنس ورق های فولادی آج دار . پله کف کاذب باید به گونه ای باشد که دارای استحکام و مقاومت مناسبی باشد.

پله و رمپ کف کاذب
پله کف کاذب اتاق سرور
پله کاذب اتاق سرور

مسدودکننده پله کف کاذب

مسدودکننده در واقع ارتفاع مابین کف اصلی و کف کاذب را پوشش میدهد .

جنس مسدودکننده کف کاذب میتواند ورق های آلومینیومی – آهنی و یا ورق های PVC باشد .

مسدودکننده کف کاذب باید بگونه ای اجرا گردد که از ورود جانداران و جوندگان و حتی گردوغبار جلوگیری کند .

در این حرفه بر کسی پوشیده نیست که جوندگان چه آسیب هایی را میتوانند به کابل های موجود در کف کاذب اتاق سرور وارد کنند.

اجزای پله

اجزای پله :

کف پله : جایی که پا روی آن قرار میگیرد.

ارتفاع پله یا اصطلاحا پیشانی پله : استاندارد ساختمانی ارتفاع استاندارد را ۱۸ سانتی متر درنظر گرفته است . این ارتفاع درحالی مشخص شده است که شخص به راحتی پای خود را تا این ارتفاع بالا می آورد.

اگر این ارتفاع کمتر باشد موجب فشار آمدن به کمر فرد میشود چون به دفعات زیادتر باید حرکت انجام شود و اگر ارتفاع بیشتر از ۱۸ سانت باشد فرد خسته میشود.

برای کف پله اندازه استاندارد ۳۰ درنظر گرفته شده است برای فضاهایی که محدودیت فضا وجود دارد این اندازه به ۲۵ هم کاهش پیدا میکند .

ایده آل این اندازه ۳۵ سانت است و برای جاهای صنعتی تا ۵۰ یا ۶۰ سانت هم درنظر گرفته میشود که اندازه یک پنل کف کاذب باشد که برای کف کاذب یا باید اندازه ۶۰ باشد یا ۳۰ که یا یک پنل کامل باشد یا نصف پنل . این اندازه روی ضریب ۳۰ بالا میرود .

ایستگاه پله : هنگام ساخت پله ما به فضایی نیاز داریم به عنوان ایستگاه پله که فاصله ای بین در و پله میباشد .ایستگاه پله باید حداقل ۱۲۰ سانتیمتر باشد .

برای محاسبه ایستگاه پله باید عرض در را بعلاوه ۱۲۰ کنیم و درصورت کم بودن فضا باید نوع پله را تغییر دهیم .

اشتراک گذاری این مطلب
09900190083 سفارش سریع