کنترل دما و رطوبت اتاق سرور

یکی از تهدیدهای مهم برای اتاق سرور و مراکز داده افزایش یا کاهش دما، رطوبت ، نشتی آب ، نوسانات برق ، عدم کیفیت سیستم ارت ، خطاهای انسانی و حریق میباشد .در این مبحث دما و رطوبت اتاق سرور مورد بررسی قرار میگیرد .

 

کنترل دما و رطوبت اتاق سرور

دمای استاندارد اتاق سرور چقدر باید باشد؟

ایده آل ترین دما برای تجهیزات اتاق سرور بین 21 تا 23 درجه سانتی گراد میباشد.

حفظ دما در این محدوده علاوه بر کارکرد بهتر تجهیزات فرصت ارائه سرویس تعمیرات را برای سرویس های احتمالی آسانتر میکند.

 

رطوبت:

میزان رطوبت اتاق سرور حداقل 10% و حداکثر 80% میباشد.
همواره باید به این نکته توجه داشت کم یا زیاد بودن میزان رطوبت میتواند مشکلاتی را برای تجهیزات بوجود آورد.
نکته: رطوبت نسبی یک کمیت مجزا نیست و به دمای محیط وابستگی زیادی دارد .
کم بودن رطوبت نسبی یا همان خشک بودن هوا میتواند بر عملکرد تخلیه الکتریسیته ساکن (آنتی استاتیک) تاثیرگذار باشد.
ما توصیه میکنیم رطوبت اتاق سرور خود را بین 25 تا 45 درصد درنظر بگیرید .

نشتی رطوبت:

نشتی رطوبت همواره جز دغدغه ی طراحان و کاربران اتاق سرور و مراکز داده بوده است.
با توجه به اینکه اکثر اتاق های سرور با تغییر کاربری ایجاد میشوند تاسیسات آب و فاضلاب یا از کنار آن عبور کرده است و یا از سقف یا کف .
مطلع هستیم که گاهی امکان دارد در یک اتاق سرور چندین روز هیچ ترددی صورت نگیرد .
با توجه به موارد فوق در صورت ایجاد نشتی آسیب های جبران ناپذیری به تجهیزات وارد میگردد.

تاثیر پارامترهای محیطی و نوع سنسورها

کنترل دما و رطوبت اتاق سرور با بکارگیری تجهیزات سخت افزاری مانند دستگاه مرکزی یا سیستم ذخیره سازی ، سنسورهای کنترل دما و رطوبت ، نرم افزار ، نمایشگر ، حس گر و … صورت میپذیرد .
عموما دمای اتاق سرور بوسیله سنسورهای حس گر دما که در محیط اصلی اتاق سرور و داخل رک ها نصب شده مورد پایش قرار میگیرد.
افزایش یا کاهش دما میتواند باعث ایجاد خطا در کار تجهیزات و کاهش طول عمر مفید آنها گردد.

رطوبت :

میزان رطوبت بوسیله سنسورهای اندازه گیری رطوبت که در محیط صلی اتاق سرور و داخل رک ها نصب شده مورد پایش قرار میگیرد.
این سنسورها به ما کمک میکنند تا از ایجاد خطر برای تجهیزات به علت ایجاد الکتریسیته ساکن در اثر کم بودن میزان رطوبت نسبی و یا ایجاد میعان در اثر رطوبت بالا جلوگیری کنیم.

09900190083 سفارش سریع